Demotivational Training

kategorija: 
autor: 
apstrakt: 
Tekst Guillaume Paolija, iako pomalo “raspršen” u pogledu svog fokusa t.j. temâ koje problematizuje, sadrži interesantne momente i donosi brojna interesantna zapažanja. U centru interesovanja autora nalazi se rad i različiti problemi povezani sa njim. Polazeći od anegdote o (de)motivacionom treningu, autor govori o nekim zdravstvenim problemima radnika tipičnim za savremeno razdoblje kasnog kapitalizma, o fenomenu “workoholism-a”, produktivnom radu itd.
ključne reči: 
, ,
izvor: 

Translated by Jennifer Taylor-Gaida
Source: http://eipcp.net/transversal/0704/paoli/en