Publikacije

Antifašizam pred izazovima savremenosti

Zbornik radova „Antifašizam pred izazovima savremenosti“ nastao je u okviru istraživačkog projekta „Od glorifikacije do odbacivanja: 70 godina od početka rata i antifašističkog ustanka u Jugoslaviji“, koji je u toku 2011. godine realizovala Alternativna kulturna organizacija – AKO (Novi Sad), uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe (Beograd). Zbornik obuhvata četiri celine Savremenici fašizma, Ideološki temelji revizionizma, Antifašizam kao žrtva istorijskog revizionizma i političkog relativizma i Kultura sećanja.

Desni ekstremizam: Ultradesničarske i neonacističke grupacije na prostoru bivše SFRJ

U ovoj publikaciji daćemo prikaz ultradesničarskog delovanja na prostorima bivše Jugoslavije. Raspadom SFRJ i stvaranjem novih država, na površinu su isplivali mnogi pokreti koji za svoj cilj imaju manje-više uspostavljanje nacističkog, fašističkog poretka. Uglavnom se mogu okarakterisati kao nacional-šovinistički, te se međusobno ne mogu složiti maltene ni oko čega, što balkanskim varijantama fašizma dodaje na dinamičnosti.

Kroz tranziciju: Prilozi teoriji privatizacije

Publikaciju sa podnaslovom Prilozi teoriji privatizacije čine tekstovi autora koji problemu tranzicije prilaze sa teorijskih i političkih pozicija razvijanih na originalnoj problematici marksizma.

Sećanje je borba - Rečnik pojmova NOB-a

Ovaj rečnik pojmova objavljen je sa nameom da generacije koje nisu imale šansu da tokom obaveznog obrazovanja nauče činjenice o Drugom svetskom ratu i borbi protiv fašističkog okupatora steknu uvid u događaje koji danas imaju uticaj na naše živote.

Partizanke - Žene u Narodnooslobodilačkoj borbi

Dvojezična publikacija (srpsko-engleski) donosi jedno istraživanje i seriju intervjua sa partizankama, učesnicama Drugog svetskog rata, o njihovim neposrednim ratnim iskustvima, nastojeći da ispita koja je bila uloga ženskog dela populacije u narodnooslobodilačkom pokretu 1941-1945.