Publikacije

Društvo u pokretu - Novi društveni pokreti u Jugoslaviji od 1968. do danas

2008. godine obeležena je četrdeseta godišnjica od revolucionarnih previranja 1968: studentski pokret i burna socijalna gibanja nagovestili su intenziviranje demokratizacije brojnih društava, a među njima i tadašnje Jugoslavije. Mnoge nade generacije koja je bila realna i tražila nemoguće su ostale izneverene ili neispunjene, ali bez pokreta 1968. godine i njegovih uticaja svet ne bi postojao u današnjem obliku.

Fašizam oko nas

Prva publikacija na BHS govornom području, koja donosi detaljne informacije i ilustracije o simbolima, kodovima, modnim i muzičkim trendovima savremenih fašističkih i neonacističkih grupa, organizacija i pokreta, sa ciljem upoznavanja i upozoravanja javnosti na ovu problematiku.

Podrška projektu: Rosa Luxemburg Stiftung (Berlin).

Nacija kao problem ili rešenje i Istorijski revizionizam u Srbiji

Publikacija Nacija kao problem ili rešenje – Istorijski revizionizam u Srbiji predstavlja zbornik radova sa istoimenog seminara, održanog u novembru 2007. godine u Novom Sadu. Seminar koji je okupio mlađe istraživače iz Srbije i drugih zemalja održan je sa ciljem istraživanja uloge nacionalnog pitanja i nacionalizma, raznovrsnih revizionističkih tendencija i populističkih tumačenja događaja iz prošlosti na području bivše Jugoslavije, kao i njihovog uticaja na mlade generacije.

Kritika klerikalizacije Srbije

Publikacija "Kritika klerikalizacije Srbije" predstavlja skup istraživačkih eseja i istraživačke hronološke studije posvećenih analizi ekspanzije građevina Srpske pravoslavne crkve (SPC) tokom perioda 1990-2006 na teritoriji Novog Sada i njegove okoline, kao i specifičnog društveno-političkog ambijenta koji je omogućio ovakvo urbano planiranje zasnovano na principima dominacije isključivo jednog kôda, jezika i ideologije.