Reich

Sam čin onanije, kao i tipične podsvesne fantazije i osećaj krivice, koji se javlja kao rezultat prethodnog, u sadržinskom smislu su velikim delom otkriveni. Ovde bi trebalo popuniti nedostatke u razumevanju onanije: pri tom mislimo na vrstu onanije...
31.10.2011. | Reich Wilhelm | Istorijski materijalizam
Prenosimo ovde jedan ranije već objavljeni tekst o Wilhelmu Reichu. Koji, jednostavno govoreći, kazuje nešto više o tome ko je on bio, šta je radio i zašto je to, uopšte, bitno. Tekst je u različitim verzijama objavljen na blogu stranice Omladinskog...
30.10.2011. | Atanacković Petar | Istorijski materijalizam