Althusser Louis

Ovde prenosimo odlomak iz poznatog Altiserovog rada Ideologija i državni ideološki aparati.
18.11.2011. | Althusser Louis | Istorijski materijalizam