Situacionistička internacionala

"Univerzitet je postao institucionalizovana organizacija neznanja. "Visoka kultura" je degradirana na pokretnu traku za proizvodnju profesora koji su svi redom kreteni, a vecina zreli samo za to da budu ismejani pred bilo kojom grupom...
28.11.2011. | Situacionistička internacionala | Istorijski materijalizam