imperijalizam

Evo još jednog teksta o situaciji na severu Afrike, u Sahari, Sahelu, pa i u Siriji itd. Iza sve ove dinamike i petljancije ko koga, kada i kako podržava, naravno, nalazi se jedna stara logika, koju spominje i autor u tekstu. Naftna polja, nalazišta...
24.03.2013. | Kronauer Jörg | Politika i društvo
Spominjali smo 1913. godinu - e, pa evo još jednog primera. Mada više liči na 1939, ali da ne prenaglimo. Šta smo ono, dakle, imali: 1) novu kapitalističku ofanzivu u centru, sa ciljem zaustavljanja pada profitne stope od kapitala (o tome će biti...
20.03.2013. | Heinelt Peer | Politika i društvo
Evo još jednog prevoda iz časopisa KONKRET. Reč je o tekstu koji donosi prikaz i jednu vrstu analize situacije u istočnoj Africi. Dakle, stara tema kolonijalizma, imperijalizma, ekonomske ekspanzije i utrkivanja izmedju velikih sila. Neki...
19.02.2013. | Kronauer Jörg | Politika i društvo
Prenosimo jedan stariji, ali svakako interesantan i aktuelan tekst sa Ljetnje škole Slobodnog Filozofskog u Zagrebu. Tekst je izvorno objavljen u maju 2000. godine u listu Le Monde diplomatique, a njegov prevod u časopisu Diskrepancija, sv.2, br. 3...
23.12.2011. | Bourdieu Pierre, Wacquant Loic | Istorijski materijalizam