Avineri Shlomo

Složenost Marksovog stava prema pitanju nacionalizma ostavlja socijalistički pokret u nedoumici, u onoj meri u kojoj se on oslanja na Marksa kao idejnu vodilju u problematici nacionalnog pitanja. Činjenica da su postojale dve paradigme u Marksovom...
04.03.2011. | Avineri Shlomo | Društvena teorija