Herold Kathrin

Politika sećanja često je vrlo kontroverzno i razdorno bojište, kako politički, tako i moralno. Prisećanje i komemoracija ne mogu biti ograničeni na kulturnu ili simboličku sferu spomenika i ceremonija, niti mogu biti svedeni na predmet naučnih...
23.07.2012. | Herold Kathrin, Robel Yvonne | Antifašizam i kultura sećanja