Politika i društvo

Svako ko je bar u jednom trenutku imao neke veze sa političkim životom u Srbiji pretpostavljao je da će taj 20. maj ličiti na tolike druge prethodne izborne nedelje: lažna tenzija i neizvesnost, koja se završava još jednim tesnim trijumfom njega-kao...
30.05.2012. | Atanacković Petar | Politika i društvo
Prenosimo tekst saopštenja Udruženja demokratskih lekara i lekarki iz Nemačke (VDÄÄ), povodom najnovije serije deportacija migranata iz Nemačke u Srbiju. Još jedna grupa, ovaj put od 80 osoba, poreklom iz Srbije, većinom Roma, biće deportovana iz...
14.02.2012. | VDÄÄ | Politika i društvo
Ovaj tekst predstavlja kritičku analizu procesa koji se odvijaju u Evropi posle 1989. godine – procesa koji su u vezi sa evropskim integracijama i stvaranjem državljanstva Evropske unije, implementacijom neoliberalnog kapitalizma u Istočnoj Evropi,...
09.01.2012. | Marjanović Ivana | Politika i društvo
Ovde donosimo nešto skraćeni prevod još jednog teksta na temu kongresa Partije Levice (Die Linke) održanog proteklog vikenda u Erfurtu. Tekst je izvorno objavljen u levo orijentisanom dnevnom listu "junge Welt" (politički bliskom partiji...
24.10.2011. | junge Welt | Politika i društvo
Proteklog vikenda u Erfurtu je održan kongres nemačke partije Die Linke (Levica), na kojem je usvojen prvi zvanični program partije. Internet portal Spiegel Online je doneo izveštaj o tom događaju, koji u prevodu prenosimo na stranici CSI.
23.10.2011. | Der Spiegel | Politika i društvo
U nedelju 09.10.2011. u Francuskoj je održan prvi krug Les primaires socialistes (građanski otvoreni izbori za predstavnika/cu Socijalističke partije – Parti socialiste – na predsedničkim izborima koji će biti održani u maju 2012). Pomenuti događaj...
13.10.2011. | Mladenović Ivica | Politika i društvo
Ovaj tekst predstavlja samo privremeni prekid u sadašnjem nizu radova publikovanih na CSI Platformi, koji problematizuju teme kao što su prekarizacija, neoliberalna politika, biopolitika itd. Ovaj rad objavljujemo pre svega u kontekstu nedavnih...
03.10.2011. | Atanacković Petar | Politika i društvo
Ovaj rad predstavlja kratak uvod u (novi) koncept države socijalnog ulaganja u Velikoj Britaniji, u kojem se razmatraju najvažnije karakteristike tog koncepta, s fokusom na one odlike koje se nalaze u vezi sa najmlađim delom populacije, decom. Reč...
09.09.2011. | Rilling Ana | Politika i društvo
U ovom radu autori se fokusiraju na proces reforme sistema visokog obrazovanja – Bolonjski proces – započet sa idejom stvaranja jedinstvenog obrazovnog prostora koji bi bio u funkciji jedinstvenog evropskog tržišta rada. Oslanjajući se pre svega na...
07.09.2011. | Bojanović Aranđel, Veljić Jelena | Politika i društvo
Na ovom mestu se treba zapitati: šta je zajedničko ovim ciklusima urbanih pobuna koje su postale redovna pojava engleskih, ali i američkih i francuskih predgrađa. Prema rečenom, pobune su odgovor na policijsko nasilje. Međutim, važnije je navesti...
19.08.2011. | Kirn Gal | Politika i društvo