Socijalistička radion'ca Mislav Musić Stipan

Oj, poezijo, pesmo među narodima! A sve u sklopu borbe protiv ponovnog porobljavanja robova (porobljavanja 2.0), a sve pod krinkom nji'ovog oslobađanja u vidu reindustrijalizacije. Kapital zadovoljno trlja ruke, biće dobra, rodna godina, dokle...
01.04.2013. | Socijalistička radion'ca Mislav Musić Stipan | Istorijski materijalizam