Komentar uredništva

Jedan vickasti izlet u egzotične krajeve.
07.10.2013. | Komentar uredništva | Istorijski materijalizam
Duži osvrt na diskusiju povodom teksta o Miši Brkiću i još neke druge pojave. I ne samo to, više od toga. Nastavak uzimanja mere.
31.08.2013. | Komentar uredništva | Istorijski materijalizam
Miša Brkić naš omiljeni ideolog kapitalizma is alive! U tu čast, jedan komentar uredništva.
13.08.2013. | Komentar uredništva | Politika i društvo
Osvrt uredništva inspirisan jednom nedavno objavljenom vešću.
19.06.2013. | Komentar uredništva | Istorijski materijalizam
Bili neki protesti u Novom Sadu, tu se sad kao mnogo toga uzburkalo, pa krenulo da se opredeLJIVA na koju će stranu. Serem se na sve vas! Uredništvo stranice ima svoj stav o tome.
16.04.2013. | Komentar uredništva | Politika i društvo