Alfs Klaus

Proračunavanje cena avionskih karata u odnosu prema težini putnika ima malo veze sa pravičnošću, a više sa podizanjem ekonomske vrednosti društvenih predrasuda.
07.07.2013. | Alfs Klaus | Socijalna pravda i kriza kapitalizma