Perović Miloš

Najvidljivije u čitavom bliskoistočnom konfliktu jeste potvrda Marksove teze o konfliktu kao prirodnom i permanentnom stanju kapitalizma. Nametanje profita kao osnovnog principa ekonomije, a time i ukupnog društvenog života, nužno vodi stanju...
30.01.2015. | Perović Miloš | Politika i društvo
Dosledan svojoj političkoj doktrini, podređenoj interesima krupnog kapitala, Zapad je u ukrajinskoj krizi podršku pružio fašističkim snagama, koje su se na ulici nametnule kao autoritet, da bi po završetku uličnih protesta postale deo vlasti
16.08.2014. | Perović Miloš | Politika i društvo