Stehr Nico

Doba industrijskog društva bliži se kraju; sposobnosti i veštine koje su bile potrebne da bi se njegov poredak obezbeđivao, gube značaj. Društveni poredak koji se nazire zasniva se na znanju. Ako znanje, ne samo kao konstitutivna odlika moderne...
04.03.2011. | Stehr Nico | Društvena teorija