Margina

Vlada velika harmonija, pa zašto da pričamo o problemima dok traje karneval?! Mnogi od tih ljudi koji vikendom dolaze na koncerte, oblače se u nešto što zapravo ne žive tokom nedelje. I ja imam posao, ali bih za svoje ideale ostavio sve za sobom i...
12.03.2015. | Miloš Perović i Ida Boka | Margina
Zakon o radu, koji bi navodno trebalo da štiti prava majki, postarao se da umesto njih zaštiti poslodavce. Država tiho i perfidno kao mogućnost izlečenja nacije od bele kuge nameće vraćanje žene u kuću. Crkva to svesrdno podupire, a ni mediji se ne...
04.03.2015. | Bojana Janjušević | Margina