Bojana Janjušević

Zakon o radu, koji bi navodno trebalo da štiti prava majki, postarao se da umesto njih zaštiti poslodavce. Država tiho i perfidno kao mogućnost izlečenja nacije od bele kuge nameće vraćanje žene u kuću. Crkva to svesrdno podupire, a ni mediji se ne...
04.03.2015. | Bojana Janjušević | Margina