Miloš Perović i Ida Boka

Vlada velika harmonija, pa zašto da pričamo o problemima dok traje karneval?! Mnogi od tih ljudi koji vikendom dolaze na koncerte, oblače se u nešto što zapravo ne žive tokom nedelje. I ja imam posao, ali bih za svoje ideale ostavio sve za sobom i...
12.03.2015. | Miloš Perović i Ida Boka | Margina