Marko Ristić

Tekst nadrealiste Marka Ristića o izdajniku i ratnom zločincu Draži Mihailoviću objavljen u Politici 13 decembra 1944
01.06.2015. | Marko Ristić | Antifašizam i kultura sećanja