kapitalizam

Jedan vrlo kratak, ali sladak txt iz novog broja Konkret-a. Samo kratko o tome kako razmišlja njemačka levica u vidu Levice. Znamo onu staru Lenjinovu o nemačkim revolucionarima koji napadaju železničku stanicu, ali pre toga moraju da kupe...
04.08.2013. | Schilling Michael | Istorijski materijalizam
Opet malo svetske politike, ovaj put o Siriji. Šta se to tamo događa, ko koga podržava, i zašto. Da li je građanski rat u Siriji uvod u prekomponovanje regiona Bliskog istoka? Zašto nam iz jugoslovenske perspektive sve ovo izgleda poznato. Tekst...
16.07.2013. | Kronauer Jörg | Politika i društvo
Na primer Bangladeš: svaku industrijsku katastrofu u radnom paklu zemalja Trećeg sveta ovdašnji mediji koriste kao priliku da ponovo ožive bajke o mogućnostima reformisanja kapitalizma. Tekst iz 7-og broja Konkreta preporučujemo za čitanje...
14.07.2013. | Konicz Tomasz | Istorijski materijalizam
Proračunavanje cena avionskih karata u odnosu prema težini putnika ima malo veze sa pravičnošću, a više sa podizanjem ekonomske vrednosti društvenih predrasuda.
07.07.2013. | Alfs Klaus | Socijalna pravda i kriza kapitalizma
Nastavak serije zanimljivih tekstova iz Konkreta. Ovaj put iz junskog broja.
20.06.2013. | Schröder Ralf | Istorijski materijalizam
Osvrt uredništva inspirisan jednom nedavno objavljenom vešću.
19.06.2013. | Komentar uredništva | Istorijski materijalizam
Viđu lepog teksta. O tome kako sve to radi. I u čijim je rukama Evropa. Što je zapravo ovde manje bitno. No, ipak je važno iz nekih drugih razloga. Jer valja znati ko daje takt orkestru t.j. gde gledamo kada gledamo. A šta gledamo kada ovo gledamo,...
27.05.2013. | Trampert Rainer | Istorijski materijalizam
jugoLink broj 3, poslednji u nizu, evo.
04.05.2013. | Časopis | Politika i društvo
Bili neki protesti u Novom Sadu, tu se sad kao mnogo toga uzburkalo, pa krenulo da se opredeLJIVA na koju će stranu. Serem se na sve vas! Uredništvo stranice ima svoj stav o tome.
16.04.2013. | Komentar uredništva | Politika i društvo
Tekst, sada već starog poznanika, prenosimo iz poslednjeg broja Konkret-a (a odakle bi pa mogo biti nego iz Konkreta?) Malo na temu eksploatacije u tzv. sektoru niskih nadnica u Njemačkoj. Nema potrebe dalje to dubiti, stvari su jasne i poznate nam...
11.04.2013. | Schröder Ralf | Socijalna pravda i kriza kapitalizma