kapitalizam

Za početak novog ciklusa tekstova jedno klasično delo, Marksov "najamni rad i kapital". Preuzet negde i nekada, ne zna se ni kada ni sa koje web stranice. A uz to i na ćirilici. Pravi uvod u novi serijal.
05.10.2011. | Marx Karl | Istorijski materijalizam
Tekst Guillaume Paolija, iako pomalo “raspršen” u pogledu svog fokusa t.j. temâ koje problematizuje, sadrži interesantne momente i donosi brojna interesantna zapažanja. U centru interesovanja autora nalazi se rad i različiti problemi povezani sa...
01.10.2011. | Paoli Guillaume | Istorijski materijalizam
Conceptually and historically, precarious work teeters between curious symmetries, at once public and private, both magnified as general social condition and yet perceived as personal failing, simultaneously an index of deregulation and the...
19.09.2011. | Mitropoulos Angela | Istorijski materijalizam
Ideja Evropskog društva znanja integriše dva različita pravca. Kao prvo, osvrće se na strukturne promene, koje su vidljive već nekoliko decenija u različitim državama članicama Evropske unije. Drugo, služi kao normativni koncept za procenu daljeg...
07.09.2011. | Bittlingmayer Uwe | Istorijski materijalizam
Neoliberalna obrazovna politika ne znači varvarstvo koje slijepo uništava sva velika postignuća evropske civilizacije; štaviše, proizvodnja znanja se u vrijeme neoliberalizma povećava i širi izvan univerzitetskog geta – čije su glavne karakteristike...
05.09.2011. | Krašovec Primož | Istorijski materijalizam
The virtuosos I refer to in what follows are by no means restricted to the artistic field. They can include academics or media representatives, for example. They are engaged in extremely diverse, unequally paid project activities and fee-paying jobs...
19.08.2011. | Lorey Isabell | Istorijski materijalizam
Tržište „rada“ u posljednje je vrijeme u središtu rasprava zvaničnih politika, akademskih ekonomskih znanja i to u mnogim oblicima. U tim se ustanovama gotovo svi činioci zauzimaju za to da tržište radne snage postane što elastičnije, „fleksibilnije...
10.08.2011. | Močnik Rastko | Istorijski materijalizam
U ovom članku se razvija koncept koji je bio osnova za autonomističku politiku u Italiji – koncept odbijanja radničke klase – odbijanje rada, odbijanje kapitalističkog razvoja, odbijanje da se učestvuje kao partner u cenkanju u okvirima...
09.08.2011. | Tronti Mario | Istorijski materijalizam
Savremeni oblici radničke borbe u srcu naprednog kapitalizma nepogrešivo otkrivaju, u bogatom sadržaju sopstvene spontanosti, slogan borbe protiv najamnog rada kao jedini mogući način zadavanja istinskih udaraca kapitalu. Ni jedan radnik/ca danas...
16.06.2011. | Tronti Mario | Istorijski materijalizam
Debate i kontroverze oko dijagnoza savremenog doba i društvenih pojmova su stare koliko i sama sociologija. Etiketa društvo znanja obeležava trenutno najpopularniju dijagnozu vremena u kome živimo. Pod etiketom društvo znanja istovremeno se...
04.03.2011. | Bittlingmayer Uwe | Društvena teorija