Istorijski materijalizam

Jedan vickasti izlet u egzotične krajeve.
07.10.2013. | Komentar uredništva | Istorijski materijalizam
Duži osvrt na diskusiju povodom teksta o Miši Brkiću i još neke druge pojave. I ne samo to, više od toga. Nastavak uzimanja mere.
31.08.2013. | Komentar uredništva | Istorijski materijalizam
Jedan vrlo kratak, ali sladak txt iz novog broja Konkret-a. Samo kratko o tome kako razmišlja njemačka levica u vidu Levice. Znamo onu staru Lenjinovu o nemačkim revolucionarima koji napadaju železničku stanicu, ali pre toga moraju da kupe...
04.08.2013. | Schilling Michael | Istorijski materijalizam
Na primer Bangladeš: svaku industrijsku katastrofu u radnom paklu zemalja Trećeg sveta ovdašnji mediji koriste kao priliku da ponovo ožive bajke o mogućnostima reformisanja kapitalizma. Tekst iz 7-og broja Konkreta preporučujemo za čitanje...
14.07.2013. | Konicz Tomasz | Istorijski materijalizam
Nastavak serije zanimljivih tekstova iz Konkreta. Ovaj put iz junskog broja.
20.06.2013. | Schröder Ralf | Istorijski materijalizam
Osvrt uredništva inspirisan jednom nedavno objavljenom vešću.
19.06.2013. | Komentar uredništva | Istorijski materijalizam
Viđu lepog teksta. O tome kako sve to radi. I u čijim je rukama Evropa. Što je zapravo ovde manje bitno. No, ipak je važno iz nekih drugih razloga. Jer valja znati ko daje takt orkestru t.j. gde gledamo kada gledamo. A šta gledamo kada ovo gledamo,...
27.05.2013. | Trampert Rainer | Istorijski materijalizam
Držimo korak sa kalendarom, dragi čitatelji! Pratimo, prevodimo, ludilo kako smo aktuelni! Jerbo jedva da je i počeo april, kad ono - stiže prvi prevod iz aprilskog broja konkret-a. Šteta samo što sve boli kurac za to. Retko ko da čita ovo, a kamoli...
03.04.2013. | Bierl Peter | Istorijski materijalizam
Oj, poezijo, pesmo među narodima! A sve u sklopu borbe protiv ponovnog porobljavanja robova (porobljavanja 2.0), a sve pod krinkom nji'ovog oslobađanja u vidu reindustrijalizacije. Kapital zadovoljno trlja ruke, biće dobra, rodna godina, dokle...
01.04.2013. | Socijalistička radion'ca Mislav Musić Stipan | Istorijski materijalizam
Šta rade sindikati u Nemačkoj? Kako stoji, dakle, stvar sa sindikalnom borbom t.j. ekonomističkim aspektom klasne borbe u centru kapitalizma? Ne baš najbolje, budući da su se neki od najuticajnijih sindikata udružili sa vladom i poslodavcima u...
19.03.2013. | Schröder Ralf | Istorijski materijalizam