Istorijski materijalizam

Krajem septembra 2012. u Večernjim novostima se pojavila vest o predlogu izmena Zakona o radu, koju su preneli i neki drugi mediji. Međutim, izostale su bilo kakve dalje reakcije ili osvrti na ovu temu. Reakcija nije bilo čak ni u onom delu javnog...
11.12.2012. | Grupa za konceptualnu politiku | Istorijski materijalizam
Jasno je da ove analize negiraju analize zapadnih komunističkih partija koje, služeći se izrazima “nemonopolistički slojevi” ili “sitan kapital”, izlučuju nemonopolistički kapital iz buržoazije i ekonomsko-političke dominacije, te ga tako u praksi...
14.11.2012. | Poulantzas Nicos | Istorijski materijalizam
Da li nam je danas potrebna Kritika političke ekonomije? Pitamo li se: Čemu jedna knjiga koja se smešta pod naslov Kapital ili čemu istorijski materijalizam čija je jedna regionalna teorija predstavljena ovim kapitalnim delom? Za sociologiju je...
01.11.2012. | Gajić Zoran | Istorijski materijalizam
Cilj ovih uvodnih napomena nije u tome da se izloži sistematizovana marksistička teorija o društvenim klasama, koja prethodi konkretnim analizama izvršenim u ogledima što slede: saglasno liniji izlaganja, koje se pridržavamo u ovom tekstu, teorijske...
20.10.2012. | Poulantzas Nicos | Istorijski materijalizam
What is knowledge sharing? How does the knowledge economy function? Where is the general intellect at work? Take the cigarettes machine. The machine you see is the embodying of a scientific knowledge into hardware and software components,...
15.08.2012. | Pasquinelli Matteo | Istorijski materijalizam
Prenosimo ovde u celini prvi broj časopisa Südosteuropäische Hefte (Jugoistočnoevropske sveske)
29.07.2012. | Časopis | Istorijski materijalizam
Empire and Multitude raised many problems and questions: it was pointless to define these again in Commonwealth, and of no use to try to solve them. Rather, it was better to begin anew and, on the basis of the concepts we had developed, dwell on the...
12.05.2012. | Negri Antonio | Istorijski materijalizam
Ovaj članak je provizorni pokušaj da se prati unutrašnji razvoj nezavisnog klasnog pokreta u Italiji, koji je doveo do eksplozivnog sukoba oko okupacije Univerziteta u proleće 1977. Takva analiza ima smisla ako nam dozvoljava da otkrijemo novi...
13.04.2012. | Bologna Sergio | Istorijski materijalizam
In the 1970s the energy crisis, the consequent economic recession and finally the substitution of work with numerical machines resulted in the formation of a large number of people with no guarantees. Since then the question of the precarity became...
31.03.2012. | Berardi Franco Bifo | Istorijski materijalizam
From July 2008 to July 2009, Serbia held the Roma Decade's presidency. During this year, one would expect Serbia to make serious efforts towards improving the discriminated position of Roma and decreasing the effects of a policy of anti-Romaism...
14.03.2012. | Freudmann Eduard, Marjanović Ivana | Istorijski materijalizam