Istorijski materijalizam

U ovom članku se razvija koncept koji je bio osnova za autonomističku politiku u Italiji – koncept odbijanja radničke klase – odbijanje rada, odbijanje kapitalističkog razvoja, odbijanje da se učestvuje kao partner u cenkanju u okvirima...
09.08.2011. | Tronti Mario | Istorijski materijalizam
Savremeni oblici radničke borbe u srcu naprednog kapitalizma nepogrešivo otkrivaju, u bogatom sadržaju sopstvene spontanosti, slogan borbe protiv najamnog rada kao jedini mogući način zadavanja istinskih udaraca kapitalu. Ni jedan radnik/ca danas...
16.06.2011. | Tronti Mario | Istorijski materijalizam