rad

Jedan vrlo kratak, ali sladak txt iz novog broja Konkret-a. Samo kratko o tome kako razmišlja njemačka levica u vidu Levice. Znamo onu staru Lenjinovu o nemačkim revolucionarima koji napadaju železničku stanicu, ali pre toga moraju da kupe...
04.08.2013. | Schilling Michael | Istorijski materijalizam
Krajem septembra 2012. u Večernjim novostima se pojavila vest o predlogu izmena Zakona o radu, koju su preneli i neki drugi mediji. Međutim, izostale su bilo kakve dalje reakcije ili osvrti na ovu temu. Reakcija nije bilo čak ni u onom delu javnog...
11.12.2012. | Grupa za konceptualnu politiku | Istorijski materijalizam
In the 1970s the energy crisis, the consequent economic recession and finally the substitution of work with numerical machines resulted in the formation of a large number of people with no guarantees. Since then the question of the precarity became...
31.03.2012. | Berardi Franco Bifo | Istorijski materijalizam
Pitanje koje se često i uvek u istom obliku postavlja svima onima koji rade u sferi nematerijalne produkcije, ili neprofitnom sektoru, ili oblasti projektnog rada, i kako se sve već ne naziva ova ravan – jeste šta je to, zapravo, što svi oni rade?...
10.12.2011. | Atanacković Petar | Istorijski materijalizam
Za početak novog ciklusa tekstova jedno klasično delo, Marksov "najamni rad i kapital". Preuzet negde i nekada, ne zna se ni kada ni sa koje web stranice. A uz to i na ćirilici. Pravi uvod u novi serijal.
05.10.2011. | Marx Karl | Istorijski materijalizam
Tekst Guillaume Paolija, iako pomalo “raspršen” u pogledu svog fokusa t.j. temâ koje problematizuje, sadrži interesantne momente i donosi brojna interesantna zapažanja. U centru interesovanja autora nalazi se rad i različiti problemi povezani sa...
01.10.2011. | Paoli Guillaume | Istorijski materijalizam
Conceptually and historically, precarious work teeters between curious symmetries, at once public and private, both magnified as general social condition and yet perceived as personal failing, simultaneously an index of deregulation and the...
19.09.2011. | Mitropoulos Angela | Istorijski materijalizam
U ovom članku se razvija koncept koji je bio osnova za autonomističku politiku u Italiji – koncept odbijanja radničke klase – odbijanje rada, odbijanje kapitalističkog razvoja, odbijanje da se učestvuje kao partner u cenkanju u okvirima...
09.08.2011. | Tronti Mario | Istorijski materijalizam
Hegel nije mogao razrešiti problem otuđenja, jer je apstrahovao od određenog načina proizvodnje, zadovoljavajući se time da sasvim uopšteno govori o zajedničkim »potrebama«. Budući da Hegel čoveka shvata kao »duh«, a prirodu kao puki drugobitak...
26.07.2011. | Löwith Karl | Društvena teorija
Hegel je tri puta razmatrao temu rada: u Jenskim predavanjima, u Fenomenologiji duha i u Filozofiji prava. Izvorni uvid u bit i problematiku rada, koje je Hegel skicirao u rukopisima koji nisu bili predviđeni za objavljivanje, delom su pojmovno...
21.07.2011. | Löwith Karl | Društvena teorija