rad

Savremeni oblici radničke borbe u srcu naprednog kapitalizma nepogrešivo otkrivaju, u bogatom sadržaju sopstvene spontanosti, slogan borbe protiv najamnog rada kao jedini mogući način zadavanja istinskih udaraca kapitalu. Ni jedan radnik/ca danas...
16.06.2011. | Tronti Mario | Istorijski materijalizam