Butterwegge Christoph

Tekst analizira načine na koji se danas u Nemačkoj, primenom (stare) teorije o totalitarizmu i (nove) teorije o ekstremizmu, poistovećuju levica i desnica, na koji način se vrši falsifikovanje prošlosti i koji su mogući uticaji ove prakse na...
27.06.2011. | Butterwegge Christoph | Antifašizam i kultura sećanja