Nemačka

Šta predstavlja i koja je politička funkcija pojma ekstremizma? Na koji način se on teorijski razvijao i praktično primenjivao danas u Nemačkoj, te kakva je njegova veza sa starom “teorijom” o totalitarizmu – samo su neka od pitanja koja...
29.06.2011. | Antifašistička levica Berlina (ALB) | Antifašizam i kultura sećanja
Tekst analizira načine na koji se danas u Nemačkoj, primenom (stare) teorije o totalitarizmu i (nove) teorije o ekstremizmu, poistovećuju levica i desnica, na koji način se vrši falsifikovanje prošlosti i koji su mogući uticaji ove prakse na...
27.06.2011. | Butterwegge Christoph | Antifašizam i kultura sećanja