prekarizacija

Tekst problematizuje načine kojima se kulturu i umetnost predstavlja kao oaza, nezavisna od aktuelnih društvenih i ekonomskih antagonizama. U eri kognitivnog kapitalizma polje kulture postaje instrumentalizovano za profitnu i asocijalnu logiku...
13.08.2011. | Pejić Dare | Istorijski materijalizam