biopolitika

Proračunavanje cena avionskih karata u odnosu prema težini putnika ima malo veze sa pravičnošću, a više sa podizanjem ekonomske vrednosti društvenih predrasuda.
07.07.2013. | Alfs Klaus | Socijalna pravda i kriza kapitalizma
Upravljanje migracionim kretanjima (odnosno, mobilnošću radničke klase), igra ključnu ulogu u rekonstrukciji ugnjetavanja živog radništva pod kapitalom, kao jednu celinu. Ne možemo početi da pojmimo transformacije u klasnom sastavu bez razmatranja...
15.02.2012. | Bojadžijev Manuela | Istorijski materijalizam
By cultegration we mean the specific trope of political discourse, which justifies restrictive policies and limits the rights of the foreign population of settlers. By extegration we mean the very peculiar and paradoxical position of the foreign...
30.01.2012. | Moulier Boutang Yann | Istorijski materijalizam
Ovaj tekst predstavlja kritičku analizu procesa koji se odvijaju u Evropi posle 1989. godine – procesa koji su u vezi sa evropskim integracijama i stvaranjem državljanstva Evropske unije, implementacijom neoliberalnog kapitalizma u Istočnoj Evropi,...
09.01.2012. | Marjanović Ivana | Politika i društvo
Tekst istražuje pojmove tranzicije, integracije, suučesništva i otpora kao dijelova šire agende širenja globaliziranog kapitala na nove teritorije. Kao opću referencu, tekst ima pojam praznine kao „mjesta” na kojemu se dva ideološka aspekta...
08.01.2012. | Dokuzović Lina, Tatlić Šefik | Istorijski materijalizam
Dugo vremena statistike poznaju samo jedan pravac: ljudi u Nemačkoj žive sve duže. Sada je ovaj trend ipak zaustavljen, barem za građane sa nižim prihodima. Očekivana dužina njihovog života se u toku proteklih deset godina smanjila.
12.12.2011. | Der Spiegel | Socijalna pravda i kriza kapitalizma
Pitanje koje se često i uvek u istom obliku postavlja svima onima koji rade u sferi nematerijalne produkcije, ili neprofitnom sektoru, ili oblasti projektnog rada, i kako se sve već ne naziva ova ravan – jeste šta je to, zapravo, što svi oni rade?...
10.12.2011. | Atanacković Petar | Istorijski materijalizam
I would just like to review some aspects of Deleuze and Guattari’s theory of machines here to show how it can help us to define contemporary capitalism. The ways in which this machine theory and post-operaist theory converge, as well as how they...
13.11.2011. | Lazzarato Maurizio | Istorijski materijalizam
Nema ništa lepše nego kada lekari savetuju omladinu u pogledu njenog seksualnog ponašanja: to su represija i ideološko prepariranje u svom najčistijem obliku. Evo jednog primera kako je to izgledalo pre 80 godina, u radu tada poznatog lekara i “...
29.10.2011. | Marković Laza | Istorijski materijalizam
The chapter from Max Horkheimer and Theodor W. Adorno’s Dialectics of Enlightenment on the culture industry was entitled “Kulturindustrie. Aufklärung als Massenbetrug” – “Culture Industry. Enlightenment as Mass Deception”. When Horkheimer and Adorno...
25.10.2011. | Raunig Gerald | Istorijski materijalizam