društvo znanja

Govorimo, je l' da, o društvu znanja. I udaru neoliberalizma na oblast obrazovanja. Pre nekoliko dana objavili smo tekst Nikole Biliškova, kao jedan u nizu radova koji problematizuje ovu temu. Evo, sada, nečeg malo drugačijeg, a opet vrlo...
10.03.2012. | Filozofski fakultet u Novom Sadu | Istorijski materijalizam
Nikola Biliškov komentirajući znanstveno izdavaštvo objašnjava kako je znanost od općeg dobra postala unosnom poduzetničkom disciplinom izdavačke industrije. Detektira probleme koje logika profita uvodi u znanstveno polje ističući promašenost...
09.03.2012. | Biliškov Nikola | Istorijski materijalizam
Art is increasingly defined today as a way of producing knowledge. How the concept of knowledge is used in this context first needs to be explained and also problematized. It is to be understood as an indicator for transformations that take place...
09.10.2011. | Siegmund Judith | Istorijski materijalizam
Ideja Evropskog društva znanja integriše dva različita pravca. Kao prvo, osvrće se na strukturne promene, koje su vidljive već nekoliko decenija u različitim državama članicama Evropske unije. Drugo, služi kao normativni koncept za procenu daljeg...
07.09.2011. | Bittlingmayer Uwe | Istorijski materijalizam
U ovom radu autori se fokusiraju na proces reforme sistema visokog obrazovanja – Bolonjski proces – započet sa idejom stvaranja jedinstvenog obrazovnog prostora koji bi bio u funkciji jedinstvenog evropskog tržišta rada. Oslanjajući se pre svega na...
07.09.2011. | Bojanović Aranđel, Veljić Jelena | Politika i društvo
Neoliberalna obrazovna politika ne znači varvarstvo koje slijepo uništava sva velika postignuća evropske civilizacije; štaviše, proizvodnja znanja se u vrijeme neoliberalizma povećava i širi izvan univerzitetskog geta – čije su glavne karakteristike...
05.09.2011. | Krašovec Primož | Istorijski materijalizam