Bojanović Aranđel

U ovom radu autori se fokusiraju na proces reforme sistema visokog obrazovanja – Bolonjski proces – započet sa idejom stvaranja jedinstvenog obrazovnog prostora koji bi bio u funkciji jedinstvenog evropskog tržišta rada. Oslanjajući se pre svega na...
07.09.2011. | Bojanović Aranđel, Veljić Jelena | Politika i društvo