Rilling Ana

Ovaj rad predstavlja kratak uvod u (novi) koncept države socijalnog ulaganja u Velikoj Britaniji, u kojem se razmatraju najvažnije karakteristike tog koncepta, s fokusom na one odlike koje se nalaze u vezi sa najmlađim delom populacije, decom. Reč...
09.09.2011. | Rilling Ana | Politika i društvo