Musić Goran

Raspad Jugoslavije bio je pretežno istraživan kroz fokusiranje na različite učesnike procesa dezintegracije – od nacionalnih i saveznih birokratskih elita, preko disidentskih grupa, do stranih diplomata i drugih političkih faktora. Prema mišljenju...
28.02.2011. | Musić Goran | Socijalna pravda i kriza kapitalizma