Tekstovi

Trampova pobeda predstavlja logičan ishod epohe u kojoj živimo. Kritičku analizu naše epohe, tj. kapitalizma, temeljno je proveo Karl Marks pre više od 150 godina. Bez obzira šta su od tada do danas činili apologeti kapitalizma da ideološki...
12.12.2016. | Miloš Perović | Politika i društvo
Tekst nadrealiste Marka Ristića o izdajniku i ratnom zločincu Draži Mihailoviću objavljen u Politici 13 decembra 1944
01.06.2015. | Marko Ristić | Antifašizam i kultura sećanja
Ideja o ujedinjenu svih država na našem poluostrvu rodila se još u drugoj polovini 19. veka. Najpribližnije otelotvorenje ovog sna bila je Jugoslavija, rođena u Narodnooslobodilačkoj borbi, krvavo rasparčana krajem 20. veka. Danas, balkanske države...
12.03.2015. | Zoran Petakov | istorija, Politika i društvo
Vlada velika harmonija, pa zašto da pričamo o problemima dok traje karneval?! Mnogi od tih ljudi koji vikendom dolaze na koncerte, oblače se u nešto što zapravo ne žive tokom nedelje. I ja imam posao, ali bih za svoje ideale ostavio sve za sobom i...
12.03.2015. | Miloš Perović i Ida Boka | Margina
Mada se predstavljaju kao apolitična udruženja, ove organizacije zapravo su profašistički orijentisane i nisu nimalo bezopasne. Značaj bratstava i jeste upravo u tome što, zahvaljujući kontaktima koje članovi ostvaruju kroz pripadanje jednom...
12.03.2015. | : Jelena Đureinović | Politika i društvo
Bežeći od rata u svojim zemljama, ilegalni migranti sa Bliskog istoka nadaju se da će krajnje utočište pronaći u nekoj od zemalja Evropske unije. U međuvremenu, zaglavljeni na samoj granici Tvrđave Evrope, smestili su se u napuštenoj ciglani na...
12.03.2015. | Neven Novak | Politika i društvo
Već deceniju unazad islamofobija predstavlja jedan od ideoloških kamena temeljaca zapadne ekstremne desnice. Ovo je svakako posledica kolonijalne prošlosti i sadašnjosti Zapada. Nekada se direktna okupacija kolonija pokušavala opravdavati...
12.03.2015. | Miloš Perović | Politika i društvo
Zakon o radu, koji bi navodno trebalo da štiti prava majki, postarao se da umesto njih zaštiti poslodavce. Država tiho i perfidno kao mogućnost izlečenja nacije od bele kuge nameće vraćanje žene u kuću. Crkva to svesrdno podupire, a ni mediji se ne...
04.03.2015. | Bojana Janjušević | Margina
Najvidljivije u čitavom bliskoistočnom konfliktu jeste potvrda Marksove teze o konfliktu kao prirodnom i permanentnom stanju kapitalizma. Nametanje profita kao osnovnog principa ekonomije, a time i ukupnog društvenog života, nužno vodi stanju...
30.01.2015. | Perović Miloš | Politika i društvo
Pobuna građana“, „Počela Husinska buna“, „Građani žele promene“, „Počinje bosansko proljeće“ – samo su neke od poruka građana i naslova u medijima u BiH, povodom višednevnih demonstracija u Tuzli i sukoba s policijom... Masovno izražavanje...
29.09.2014. | Vojislav Martinov | Politika i društvo