Tekstovi

Doba industrijskog društva bliži se kraju; sposobnosti i veštine koje su bile potrebne da bi se njegov poredak obezbeđivao, gube značaj. Društveni poredak koji se nazire zasniva se na znanju. Ako znanje, ne samo kao konstitutivna odlika moderne...
04.03.2011. | Stehr Nico | Društvena teorija
Debate i kontroverze oko dijagnoza savremenog doba i društvenih pojmova su stare koliko i sama sociologija. Etiketa društvo znanja obeležava trenutno najpopularniju dijagnozu vremena u kome živimo. Pod etiketom društvo znanja istovremeno se...
04.03.2011. | Bittlingmayer Uwe | Društvena teorija
Složenost Marksovog stava prema pitanju nacionalizma ostavlja socijalistički pokret u nedoumici, u onoj meri u kojoj se on oslanja na Marksa kao idejnu vodilju u problematici nacionalnog pitanja. Činjenica da su postojale dve paradigme u Marksovom...
04.03.2011. | Avineri Shlomo | Društvena teorija
Način finansiranja političkih organizacija predstavlja jednu od najstrože čuvanih tajni u Srbiji. Kako se finansiraju političke stranke, na koji način političari govore ili ćute o ovom problemu, i šta sve to kazuje o politici i demokratiji u Srbiji?
28.02.2011. | Gajić Zoran | Politika i društvo
Raspad Jugoslavije bio je pretežno istraživan kroz fokusiranje na različite učesnike procesa dezintegracije – od nacionalnih i saveznih birokratskih elita, preko disidentskih grupa, do stranih diplomata i drugih političkih faktora. Prema mišljenju...
27.02.2011. | Musić Goran | Socijalna pravda i kriza kapitalizma
Tekst predstavlja uvod u nove teorijske koncepte američke i zapadnoevropske nauke o društvenim pokretima kao i svojevrsno uputstvo za transdisciplinarno istraživanje društvenih pokreta. U tekstu se daje kratak pregled osnovnih pojmova, teorija i...
27.02.2011. | Tomić Đorđe | Politika i društvo